1. OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en LifeChaCha (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang naar en gebruik van de lifechacha.com-website, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om de Site te openen vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale copyrightwetten, en internationale conventies. De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 • (1) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven;
 • (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de Site te gebruiken;
 • (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
 • (4) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;
 • (5) uw gebruik van de site is niet in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

4. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

 • Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud ervan.
 • Minachting, bezoedeling of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site.
 • Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Neem deel aan ongeoorloofde framing van of links naar de site.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of over te dragen), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de site van een partij verstoort of het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
  Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
 • De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
 • Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site lastig vallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Probeer alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontcijfert, decompileert, disassembleert of reverse-engineert u de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.
 • Maak ongeautoriseerd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden of gebruikersaccounts te maken op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud op andere wijze voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

5. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, of inhoud en materiaal naar ons of op de site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "bijdragen").

Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op een manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op een manier die door de Site en deze gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

6. BIJDRAGELICENTIE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht heeft om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig - betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittrekken (in geheel of gedeeltelijk), en dergelijke Bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) te verspreiden voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of op te nemen in andere werken, en en autoriseer sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in elk mediaformaat en via elk mediakanaal.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend of hierna ontwikkeld is, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn gesteld in uw Bijdragen.

We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om alle Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

7. LICENTIE VOOR MOBIELE TOEPASSING

Gebruik licentie

Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die uw eigendom zijn of door u worden beheerd, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden.

Je zal niet:

 • (1) behalve voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de applicatie decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden of te decoderen;
 • (2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie aan te brengen;
 • (3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie;
 • (4) door ons of de licentiegevers van de applicatie geplaatste kennisgeving van eigendom (inclusief eventuele kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) verwijderen, wijzigen of verbergen;
 • (5) de applicatie gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming, commerciële onderneming of andere doeleinden waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld;
 • (6) de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;
 • (7) de applicatie gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging voor de applicatie is;
 • (8) de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden;
 • (9) eigendomsinformatie of een van onze interfaces of ons ander intellectueel eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, licentiëren of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de Site:

 • (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de App Distributeur;
 • (2) wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele applicatie;
 • (3) in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantie, kunt u de toepasselijke app-distributeur op de hoogte stellen en kan de app-distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;
 • (4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) dat u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen;
 • (5) u moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie;
 • (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden en dat elke app-distributeur het recht heeft (en geacht wordt de recht) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u af te dwingen als derde begunstigde daarvan.

8. INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

9. WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de site of enige inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons.

Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

10. ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en alle diensten die op de site worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Wij bieden simpelweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.

11. SITEBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

 • (1) de site controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 • (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
 • (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan;
 • (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;
 • (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

12. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid dat op de site is geplaatst en dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt ​​u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over naar de Verenigde Staten, en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

13. SCHENDING VAN AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

14. DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt.

ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN BESLUIT VERWIJDEREN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nep- of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

15. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Iowa die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gemaakt en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat Iowa, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

17. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en gezamenlijk, de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om een ​​Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste 15 dagen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door het International Commercial Arbitration Court onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Louizalaan, 146) volgens de regels van deze ICAC, die, als gevolg van de verwijzing ernaar, wordt beschouwd als onderdeel van deze clausule. Het aantal arbiters is __________. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is __________. De proceduretaal is __________. Het toepasselijke recht van het contract is het materiële recht van __________.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil te arbitreren op basis van class action of om gebruik te maken van class action-procedures, en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid op namens het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die trachten de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) enige vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

18. CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

19. DISCLAIMER

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE ERIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE WORDT UITGEVOERD IN ENIGE WEBSITE OF ANDERE WEBSITE GEEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. EVENALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

20. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

21. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad.

Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons hiervan bewust worden.

22. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

23. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

24. GEBRUIKERS EN INWONERS IN CALIFORNI

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de ComplaintAssistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op ( 800) 952-5210 of (916) 445-1254.

25. DIVERSE

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan ​​tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.